Blog

Edi Bilimoria / UNFOLDING CONSCIOUSNESS / Shepherd-Walwyn (Publishers) Ltd, London, 2022

A little over a year ago, I received from a fellow Theosophist, Edi Bilimoria, for a review of his voluminous work Unfolding Consciousness – Exploring the Living Universe and Intelligent Powers in Nature and Humans, which his publisher described as a turning point in the literature relating to the tradition of perennial philosophy. And for a reason. Namely, the extensive trilogy (with the addition of the fourth volume), which counts as many as 1213 pages, brings a comprehensive insight into the universal wisdom world tradition, and confronts it with the narrow beliefs of materialistic science, and connects it with the insights of enlightened science, based on the findings of relativity and quantum physics.

 

 

The work represents the author’s life’s work, which he prepared over a period of twenty years. It brings an immense treasure of information and sources that the author accumulated over a period of fifty years. They come from all the traditions of esoteric philosophy, occultism, and religions worldwide and from many fields of science.

The basic thesis that the author develops throughout the trilogy is that modern materialistic science is unable to explain many problems related to human life and consciousness – that this is possible only with the help of the tradition of eternal philosophy and enlightened modern science. This is simply because humans are not mechanical physical but spiritual beings, in which the complex structure of the universe is reflected.

The work is characterized by a highly systematic approach, with the help of which the author structured the entire work so that it could undoubtedly bear an additional subtitle: “Guide for the unlearned.” “The guide” because using many tools, it guides the reader along the path of learning about the unified body of comprehensive Wisdom and the universality of the secret teachings of all cultures and religions. And the “unlearned” because this “philosophia perennis – eternal Wisdom is supported by inferences and the evidence of enlightened modern science and because this realization contradicts the prevailing consensus dictates of neuroscience that thinking is generated by the brain, with consciousness merely a disturbing byproduct.

You can read more about the book in UNFOLDING CONSCIOUSNESS – REVIEW  by Anton Rozman, on the website KAJ JE TEOZOFIJA?

Edi Bilimoria / RAZKRIVANJE ZAVESTI / Shepherd-Walwyn (Publishers) Ltd, London, 2022

Pred slabim letom dni sem dobil od teozofskega kolega, Edija Bilimoria, v pregled njegovo obsežno delo Odstiranje zavesti – Raziskovanje živega vesolja in inteligentnih moči v naravi in ljudeh, ki ga je njegov založnik označil za prelomnico v literaturi, ki se nanaša na tradicijo perenialne filozofije. In to z razlogom. Kajti obsežna trilogija (z dodanim četrtim zvezkom), ki šteje kar 1213 strani, prinaša celovit vpogled v svetovno tradicijo univerzalne modrosti in jo sooči z utesnjenimi prepričanji materialistične znanosti ter poveže s spoznanji razsvetljene znanosti, ki temelji na dognanjih relativnostne in kvantne fizike.

 

 

Delo predstavlja avtorjevo življenjsko delo, ki ga je pripravljal skozi obdobje dvajsetih let, in predstavlja neizmerni zaklad informacij in virov, ki jih je avtor kopičil skozi obdobje petdesetih let. Izhajajo iz vseh tradicij ezoterične filozofije, okultizma in religij po svetu, kakor tudi iz številnih področij znanosti.

Osnovna teza, ki jo avtor razvija skozi trilogijo, je ta, da sodobna materialistična znanost ni zmožna pojasniti številnih problemov v zvezi s človekovim življenjem in zavestjo – da je to mogoče le s pomočjo tradicije večne filozofije in razsvetljene sodobne znanosti. To pa preprosto zaradi tega, ker ljudje nismo mehanska fizična, ampak duhovna bitja, v katerih odseva zapletena struktura vesolja.

Delo odlikuje izredno metodičen pristop, s pomočjo katerega je avtor strukturiral celotno delo, tako da bi zaradi tega gotovo lahko nosilo še dodaten podnaslov: »Vodnik za nepoučene«. »Vodnik« zato, ker z uporabo številnih orodij vodi bralca po poti spoznavanja enovitega telesa celovite Modrosti in univerzalnosti skrivnih učenj vseh kultur in religij. »Nepoučene« pa zaradi tega, ker obstoj te »philosophia perennis – večne Modrosti, podpirajo sklepanja in dokazi sodobne znanosti in ker je to spoznanje v nasprotju s prevladujočim soglasnim diktatom nevro-znanosti, da mišljenje generirajo možgani, pri čemer je zavest le moteč stranski produkt.

Več o knjigi lahko preberete v RAZKRIVANJE ZAVESTI –  PREGLED, Anton Rozman na spletni strani KAJ JE TEOZOFIJA.

Danes, v četrtek 21. septembra, je bila ob 15:15 na RTV Slovenija predvajana oddaja Moj gost/Moja gostja – Adelma Vay de Vaya, 1849 – 1925. To je bila prva predstavitev Adelme von Vay na naši nacionalni televiziji. Polurna oddaja je prinesla bogat vpogled v življenje in delo Adelme von Vay, tako da se je potrebno snovalcem oddaje toplo zahvaliti za njihov prispevek k odkrivanju Adelme von Vay. Vendar pa je v dokumentarcu prisotnih tudi kar nekaj nedoslednosti, na katere bi rad opozoril gledalce oddaje, zato da bi imeli natančne podatke o delovanju te svetovno znane spiritistke in teozofinje, ki je živela v Slovenskih Konjicah.

 

 

V oddaji je večkrat omenjeno, da je bila Adelma von Vay ustanoviteljica in nato predsednica teozofskega društva v Budimpešti. Temu ni tako. Adelma von Vay je bila med okoli dvajsetimi ustanovitelji, ki so aprila leta 1871 v Budimpešti ustanovili spiritistično društvo Geistiger Forscher oziroma društvo Duhovnih raziskovalcev. Adelma v društvu ni prevzela nobene formalne funkcije, je pa na ustanovnem zboru društva »kanalizirala« osnovna pravila društva, vsebina njene knjige Duh, sila, snov pa je postala duhovno vodilo članov društva. Teozofsko društvo je bilo na Madžarskem ustanovljeno šele marca leta 1906.

Adelma von Vay je napisala šestnajst knjig, knjiga Duh, sila, snov pa je bila njena druga knjiga. Leta 1867 je namreč izdala svojo prvo knjigo Betrachtungsbuch für Alle. Besedilo knjige Duh, sila, snov, je začela zapisovati konec novembra 1869 in ga je zapisala v naslednjih 36-tih dneh, nato pa ga s pomočjo svoje tašče Katherine in moža Ödöna uredila in ga pomladi leta 1870 tudi izdala v knjižni obliki.

Adelma in Ödön sta bila v Slovenskih Konjicah od leta 1867 naprej, ko sta prevzela posestvo Prevrat in ga prenovila.

Adelmine spiritistične prakse in teorije reinkarnacije je v oddaji žal predstavljena na način, ki ne odstopa od splošnih, zelo poenostavljenih in pogosto zmotnih predstav, ki so prisotne v družbi.

Nazadnje naj povem, da kot so-avtor nove monografije o Adelmi von Vay: NA VALOVIH DUHA – ADELMA VON VAY IN CAROLINE CORNER – MOJ OBISK ŠTAJERSKE, obžalujem, da v oddaji ni, razen nekaj prizorov, ki prikazujejo knjigo in njene strani, vsaj nekaj malega časa namenjenega sami knjigi in njeni vsebini, ker bi potem v oddaji morda težje prišlo do opisanih nedoslednosti, še posebej zato, ker je ekipa RTV posnela celotno predstavitev knjige v Slovenskem etnografskem muzeju. Me pa veseli, da je znaten delež k oddaji prispevala so-avtorica knjige Aleksandra Boldin.

Anton Rozman

Ko bo oddaja naložena v arhiv RTV, bom zapisu dodal povezavo, o novi monografiji o Adelmi von Vay pa lahko zveste na povezavi: https://zahodni-ezotericizem.info/knjige/adelma-von-vay/na-valovih-duha/

12. maja 2023 je bila uradno predstavljena nova monografija o Adelmi von Vay: NA VALOVIH DUHA / ADELMA VON VAY IN CAROLINE CORNER / MOJ OBISK ŠTAJERSKE. Ob izidu knjige se je v Slovenskem etnografskem muzeju odvil osrednji predstavitveni dogodek. Predstavitev in pogovor o novi monografiji je vodila ga. MAJA FURMAN, knjigo pa so predstavili g. SAMO VADNOV iz Založbe BUČA, avtorja monografije, g. ANTON ROZMAN in mag. ALEKSANDRA BOLDIN, kot gosta pa sta sodelovala dr. NENA ŽIDOV in dr. JAN CIGLENEČKI. Z glasbo so dogodek obogatili ga. ŽIVA CIGLENEČKI (violina) in g. MATJAŽ POROVNE (violina) ter ga. ANDREJA OBRUL (vokal).

Na dopolnjeni spletni strani knjige si lahko ogledate nekaj utrinkov, video posnetek predstavitve pa si lahko ogledate TUKAJ.

 

 

Obiščite spletno strani monografije: https://zahodni-ezotericizem.info/knjige/adelma-von-vay/na-valovih-duha/

Sledite nam na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/Ezotericizem, da boste več zvedeli o Adelmi von Vay in drugih vsebinah na spletnih straneh www.zahodni-ezotericizem.info in www.teozofija.info.

Anton Rozman

12. maj 2023 bo tisti dan, ko bo uradno predstavljena nova monografija o Adelmi von Vay. Njen naslov je kar nekoliko zapleten: NA VALOVIH DUHA / ADELMA VON VAY IN CAROLINE CORNER / MOJ OBISK ŠTAJERSKE. Razlog za zapletenost naslova je rdeča nit v ozadju monografije, in sicer odnos med Adelmo von Vay in Caroline Corner, angleško spiritualistko in pisateljico iz Londona, ki je v zgodnjih osemdesetih letih devetnajstega stoletja preživljala poletja v dvorcu Vayevih v Konjicah (Gonobitzu). Caroline je svoje vtise s počitnikovanja na Štajerskem strnila v dveh knjižicah, ki se dotikajo dogajanj v tem, tedaj pravljičnem mestecu, in sicer Moj obisk Štajerske (My Visit to Styria) in Onstran doumljivega (Beyond the Ken). Monografija je zato sestavljena iz dveh delov, pri čemer se prvi nanaša na obdobje med letom Adelminega rojstva, leta 1840, in letom 1882, ko je v Londonu izšla prva »konjiška« knjižica Caroline Corner. Drugi del pa bo obravnaval Adelmino življenje in delo od leta 1882 do leta njene smrti, 1925.

 

 

Ob izidu knjige se bo v Slovenskem etnografskem muzeju odvil osrednji predstavitveni dogodek:

KDAJ: petek, 12.05.2023, ob 18:00

KJE: Slovenski etnografski muzej (SEM), Metelkova 2, Ljubljana – upravna stavba, dvorana v 2. nadstropju

KDO: predstavitev in pogovor o novi monografiji bo vodila ga. MAJA FURMAN, knjigo pa bodo predstavili g. SAMO VADNOV iz Založbe BUČA in avtorja monografije g. ANTON ROZMAN in mag. ALEKSANDRA BOLDIN. Na pogovoru bosta kot gosta sodelovala tudi dr. NENA ŽIDOV in dr. JAN CIGLENEČKI, medtem ko bosta z glasbo dogodek obogatili ga. ŽIVA CIGLENEČKI (violina) in ga. ANDREJA OBRUL (vokal).

 

Naslednja predstavitev monografije kot raziskovalnega dela v okviru raziskovanja zahodnega ezotericizma se bo odvila v sredo, 17.05.2023, tudi ob 18:00, na Filozofski fakulteti v Ljubljani, z naslednjimi predstavitvami:

Dr. JAN CIGLENEČKI: Filozofija in ezotericizem

G. ANTON ROZMAN: Ezotericizem in Adelma von Vay

Dr. NENA ŽIDOV: Metode zdravljenja Adelme von Vay

Mag. ALEKSANDRA BOLDIN: Zgodovinski oris Adelminega življenja in njena družbena vloga v Konjicah z revitalizacijo v sodobnosti

 

Predstavitev monografije “Na valovih duha” pa se bo odvila tudi sredi junija v okviru »konjiških dni« v Slovenskih Konjicah. In sicer v četrtek, 15.06.2023, ob 19:00 v Domu kulture v Slovenskih Konjicah. Pogovor o knjigi bo povezovala ga. MAJA FURMAN, knjigo pa bosta predstavila avtorja, g. ANTON ROZMAN in mag. ALEKSANDRA BOLDIN, kot gostja pa dr. NENA ŽIDOV. Z glasbo bo prireditev tudi takrat obogatila ga. ANDREJA OBRUL.

 

TOPLO VABLJENI NA PREDSTAVITVENE DOGODKE – ŽE SEDAJ SE VESELIMO VAŠE DRUŽBE!

Anton Rozman

 

Sledite nam na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/Ezotericizem, da boste več zvedeli o Adelmi von Vay in drugih vsebinah na spletnih straneh www.zahodni-ezotericizem.info in www.teozofija.info.

 

Adelma von Vay (1840-1925) je bila svetovno znana spiritistka in teozofinja, ki je živela v Slovenskih Konjicah (1867-1925) v dvorcu Prevrat, ki mu Konjičani še dandanes pravijo Baronvaj.

V zvezi z Adelmo von Vay se je konec leta 2012 v Ljubljani (NUK) in Slovenskih Konjicah (Žiče) odvil mednarodni simpozij o življenju in delu te nekoč svetovno znane in nato pozabljene Konjičanke. Simpozij je sledil izdaji (2011) slovenskega prevoda Adelminega najbolj znanega dela Geist, Kraft, Stoff – ali po slovensko Duh, sila, snov (Založba Kud Logos). Ob simpoziju je bila izdana tudi monografija z naslovom Skrivnostna baronica iz Konjic.

Obe publikaciji, kakor tudi vpogled v dogajanje na simpoziju leta 2012, vključno s prispevki sodelujočih predavateljev si lahko ogledate na naslednji POVEZAVI.

Monografija Skrivnostna baronica iz Konjic razkriva osnovne podatke o Adelminem življenju in delu, medtem ko razširjena elektronska izdaja (Kud Logos 2019) knjige Duh, sila, snov ponuja v »Spremni besedi« dodaten vpogled v to izjemno literarno stvaritev ter v svetovno razširjeno spirit(ual)istično in iz njega izhajajoče teozofsko gibanje.

Sedaj je pred izidom nova monografija o Adelmi von Vay, ki vam na več kot 250 straneh, z več kot 100 slikami, in iz več kot 120 virov, prinaša nov in veren vpogled v življenje in delovanje te svetovno znane zdravilke in humanitarke ter predstavlja nadgraditev tega, kar je bilo o njej znano do sedaj.

 

 

Monografija nosi naslov NA VALOVIH DUHA – Adelma von Vay in Caroline Corner – Moj obisk Štajerske – in predstavlja prvi del vpogleda v življenje in delovanje te pozabljene veličine v času od njenega rojstva leta 1840 do leta 1881, ko jo je v Slovenskih Konjicah obiskala njena mlada angleška prijateljica in o svojem obisku napisala knjižico Moj obisk Štajerske. Rdeča nit monografije je namreč odnos med Adelmo von Vay in angleško spiritualistko in avtorico spiritualističnih besedil Caroline Corner. Drugi del monografije bo obravnaval življenje in delo Adelme von Vay od leta 1881 do njene smrti leta 1925, zgrajen pa bo okoli druge knjižice Caroline Corner, povezane s Konjicami: Onstran doumljivega.

Več o knjigi boste zvedeli na strani, na kateri lahko izvedete tudi pred-naročilo – NA VALOVIH DUHA

Knjiga Na valovih duha bo predvidoma izšla 12. maja 2023 pri Založbi BUČA. Do izida jo lahko pred-naročite po ceni 27,90 EUR. Ugodnost prednaročila je v tem, da vam Založba Buča krije strošek dostave.

Knjigo lahko naročite s plačilom »po povzetju« ali s plačilom »po predračunu«. Ugodnost brez »brez poštnine« velja le za naročila, oddana do 12. maja. Po izidu bo knjiga na voljo po običajnih pogojih poslovanja.

Sicer pa nam sledite na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/Ezotericizem, da boste več zvedeli o Adelmi von Vay in drugih vsebinah na spletnih straneh www.zahodni-ezotericizem.info in www.teozofija.info.

Anton Rozman

Adelma von Vay je ob svoji petdesetletnici leta 1900 izdala pri založbi Hofbuchhandlung Lechner-Müller na Dunaju knjigo z naslovom Iz mojega življenja (Aus meinem Leben), za katero je zapisala, da predstavlja “Odraz mojega življenja, mojega dela in predajanja, spominov, medijstva, humorja itd.  v 365 dneh,” in na domala 1000 straneh.

V posvetilu lahko preberemo: “To knjigo sem posvetila mojemu možu Ödönu Vayu, mojemu duhovnemu dvojčku: dvojčku v celotnem delu, kajti brez njegove dobre ljubezni in fine podpore nikoli ne bi zmogla storiti to, kar sem ustvarila. Celotno moje življenje je dvojno delo – eno v duhu, veri, ljubezni in delu! Adelma.”

V predgovoru pa je zapisala: “Ta knjiga bi morala predstavljati odsev mojega življenja, pokazala naj bi, kakšna sem, zapleten medij in obenem človeški otrok. – Mnogi me sploh ne bodo razumeli, mnogi me bodo obsodili, nekateri pa morda le pokažejo ljubezen in razumevanje. Tako kot se na teh straneh resno izmenjuje z veselim, nadnaravno z zemeljskim,  tako je tudi moje življenje obenem veselo in duhovno. Četudi mi je življenje pokazalo svoje resne plati in me je medijstvo potegnilo v duhovni svet, sem vseeno ostala vedra. In prav to naj bi pokazala ta knjiga, in sicer, da nisem nadnaravno bitje, ne prerok, temveč preprost človek. Zato se na teh straneh otroško in duhovno izmenjujeta z resnim. Adelma Vay Wumbrand. Gonobitz na Štajerskem, leta 1900.”

V Adelminem dnevniku se vsak dan začne s kakšno vodilno mislijo, izrekom, ki ga nato dopolni s svojim komentarjem. Oboje pa je uvod v kakšen spomin, medialni zapis, anekdoto, …. Tako je za dan 2. aprila zapisala:

 

 

“Naša vest je, če je ne uničimo, naš nezmotljiv sodnik.

Zelo res! Kako pogosto nas svari naša vest, še posebej, ko govorimo neprevidno. Takrat je ta tihi, tihi, a tako zgovorni jezik vesti zmeden. Ali ni vest priča o nesmrtnem duhu v nas? Vsakdo ima svojo vest, tudi Büchner tega ne more zanikati; verjetno ga bo tu in tam uščipnila. Vest je tam nekje, in tega nerazumljivega, nevidnega nekaj ni mogoče zanikati.”

Anton Rozman

Ob pripravljanju »Spremne besede« k razširjeni izdaji knjige Duh, sila, snov je že postalo jasno, da smo uspeli pridobiti toliko novih podatkov o življenju in delu konjiške spiritistke in teozofinje Adelme von Vay, da bo potrebno posodobiti monografijo, ki je bila izdana leta 2012. Toda materiala se je nabralo toliko, da je vedno bolj dozorevala zamisel, da se bo potrebno njene predstavitve lotiti na nekoliko drugačen način.

 

 

Tisto, kar se je zdelo, da bo najbolj zanimivo za slovenske bralce, je bil namreč odnos, ki ga je Adelma von Vay vzpostavila z mlado angleško spiritualistko in pisateljico Caroline Corner iz Londona. Največja zanimivost tega odnosa pa so bili vsakoletni obiski Caroline Corner pri Vayevih v Konjicah (tedanjem Gonobitzu) vsaj od leta 1881 do leta 1884. Še več, Caroline je že o prvem obisku napisala knjižico Moj obisk Štajerske (My Visit to Styria), ki je požela izredno veliko zanimanje v spiritualističnih in teozofskih krogih v Angliji, pa tudi širše po svetu. Ob njenih nadaljnjih obiskih na Slovenskem pa je Caroline Corner napisala še povest Onstran doumljivega (Beyond the Ken), ki predstavlja poduhovljeno ljubezensko zgodbo o dveh mladih iz Konjic in je prav tako požela velik odmev.

Zaradi tega se je zdelo naravno, da novo monografijo Adelme von Vay izgradimo okoli teh dveh literarnih dosežkov Caroline Corner. Ker pa je bilo materiala obilo in ker je obenem obstajala potreba, da slovenski javnosti predstavimo tudi širši okvir, znotraj katerega so se odvijala gostovanja Caroline Corner v Slovenskih Konjicah – svetovno razširjeno spirit(ual)istično in teozofsko gibanje – se je izkristalizirala zamisel, da monografijo razdelimo na dva dela.

Prvi del monografije smo tako poimenovali Na valovih duha 1 – Adelma von Vay in Caroline Corner – Moj obisk Štajerske. Pripravljen pa je do te mere, da načrtujemo njegov izid v sredini maja 2023.

Anton Rozman

Sledite nam na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/Ezotericizem, da boste več zvedeli o Adelmi von Vay in drugih vsebinah na spletnih straneh www.zahodni-ezotericizem.info in www.teozofija.info.

THEOSOPHIA was a name of independent theosophical periodical edited by Boris de Zirkoff, compilator of The Collected Writings of Helena Petrovna Blavatsky. THEOSOPHIA was published every three months from May 1944 till June 1981.

Its objective was: “To uphold and promote the Original Principles of the modern Theosophical Movement, and to disseminate the teachings of the Esoteric Philosophy as set forth by H.P. Blavatsky and her Teachers.”

 

 

An International Group of Theosophists sponsored the magazine, and none of the organized Theosophical Societies, as such, was responsible for any ideas expressed in the THEOSOPHIA magazine, unless contained in an official document, and the Editor was responsible for unsigned articles only.

Some time ago, the THEOSOPHIA magazine was digitized and put online by a group of independent theosophists. Most of the Volumes were scanned by Jake Jaqua; the missing Volumes XVIII – XXVII were provided by Jerry Hejka Ekins and scanned by Anton Rozman. The permission for the publication was obtained from Mrs. Dara Ecklund, hair of Boris de Zirkoff’s legacy. The publication was realized by Anton Rozman and placed on “Theosophy in Slovenia” website, where it was meticulously proofread by Nicholas Weeks.

With the renovation of “Theosophy in Slovenia” website the THEOSOPHIA magazine, as all other website content, was archived in the Digital Archive of the NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY of Slovenia. You can access the THEOSOPHIA magazine HERE.

 

 

A unique collection of theosophical texts on the old “Theosophy in Slovenia” website is also the collection of THEOSOPHICAL FABLES, which were scattered throughout theosophical periodicals and collected by Mark Jaqua. You can access it HERE.

Anton Rozman

Follow us on our Facebook page: https://www.facebook.com/Ezotericizem, so that you will be informed about the content on the websites www.zahodni-ezotericizem.info and www.teozofija.info.

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.