Na valovih duha

Nova monografija o Adelmi von Vay

Pri Založbi Buča je izpod peresa Antona Rozmana in Aleksandre Boldin izšla nova monografija o Adelmi von Vay z naslovom NA VALOVIH DUHA – ADELMA VON VAY IN CAROLINE CORNER – MOJ OBISK ŠTAJERSKE. Knjiga predstavlja prvi del celovitega vpogleda v življenje in delovanje te svetovno znane spiritistke in teozofinje, ki je med letoma 1867 in 1925 živela v Slovenskih Konjicah in zaobjema čas od njenega rojstva leta 1840 do leta 1881, ko jo je v Slovenskih Konjicah obiskala njena mlada angleška prijateljica, spiritualistka in uspešna avtorica spiritualističnih besedil Caroline Corner iz Londona ter o tem obisku napisala knjižico MOJ OBISK ŠTAJERSKE. Drugi del monografije bo obravnaval življenje in delo Adelme von Vay od leta 1881 do leta njene smrti 1925 in bo zgrajen okoli druge knjižice Caroline Corner, povezane s Konjicami: ONSTRAN DOUMLJIVEGA. Knjiga, ki šteje preko 250 strani, vsebuje preko 100 slik in zajema podatke iz preko 120-tih virov.

Promocijski VIDEO.

Knjigo lahko naročite preko spletne knjigarne Buča: Na valovih duha.

Recenzija dr. Nene Židov

Na baronico Adelmo von Vay (1845-1925) sem prvič naletela ob raziskovanju delovanja duhovnika Jurija Humarja (1819-1890), t.i. čudodelnika s Primskovega, in ob raziskovanju zgodovine homeopatije na Slovenskem. Profesor Pavle Lokovšek je leta 1932 v časopisu Slovenec v treh nadaljevanjih priobčil prispevke o Juriju Humarju. V drugem in tretjem nadaljevanju je objavil tri pisma, ki jih je Humar konec leta 1879 in na začetku leta 1880 poslal Adelmi von Vay in v njih razložil svoje načine zdravljenja in nenavadne sposobnosti. Pisma, ki  jih je Adelma objavila tudi v svojih spominih, kažejo, da sta imela s  Humarjem veliko skupnega.

Leta 2012 sem se udeležila mednarodnega simpozija o življenju in delu Adelme Vay, ki je v organizaciji Inštituta za preučevanje krščanskega izročila in Občine Slovenske Konjice potekal v Ljubljani in Slovenskih Konjicah. Ob tej priliki sem se prvič srečala z raziskovalci Adelme in z njimi vzpostavila trajnejše stike – postali smo »Adelmovci«. Povezoval nas je skupni cilj – raziskovanje različnih področij življenja in delovanja Adelme Vay. Sama sem se osredotočila predvsem na njeno zdravljenje s pomočjo homeopatije in magnetizma, pri čemer sem se naslanjala na različne pisne vire, med katerimi so bili tako njeni zapisi kot zapisi o njej. Med drugim sem pregledala zapise v časnikih in časopisih, ki so na območju Slovenije izhajali v času njenega bivanja v Slovenskih Konjicah (1867-1925). Omembe Adelme in njenega moža sem našla npr. v  Cillier Zeitung in Deutsche Wacht, ki sta izhajala v Celju, ter Slovenskem gospodarju in Marburger Zeitung, ki sta izhajala v Mariboru. Najpogosteje se  z možem pojavlja v povezavi z njuno dobrodelnostjo, redkeje poročajo o izidih Adelminih knjig. Pogledi na Adelmo so bili za časa njenega življenja zaradi njenih nenavadnih sposobnosti in pripadnosti spiritističnemu gibanju tudi negativni. Tak primer je bil npr. duhovnik Ivan Janežič, ki je leta 1889 v reviji Dom in svet zapisal, da je “prenapeta in naduta spiritistovka”.

Za potrebe knjige Na valovih duha: Adelma von Vay in Caroline Corner: Moj obisk Štajerske sta avtorja več kot deset let zbirala številne vire, povezane z Adelmo Vay – tako tiste, ki jih je podpisala sama kot tudi zapise raznih avtorjev o njej in njenih delih. Gre za nekakšno sintezo njunih dosedanjih raziskav. Knjiga  »stopa po poteh« Adelme Vay od njenega rojstva do leta 1880. Poudarek je seveda na njenem delovanju v okviru spirit(ual)ističnega gibanja v Evropi in Ameriki, vključno z njegovimi društvi, društvenimi časopisi in odmevnimi publikacijami. Bralca seznanja s težavami in nesoglasji med pripadniki gibanja, kot je npr. vprašanje priznavanja zakona reinkarnacije, ter načini dokazovanja obstoja duhovnega sveta in entitet, ki komunicirajo preko medijev.

Zbrani viri dokazujejo, da je bila Adelma Vay v svojem času ena od osrednjih osebnosti, povezanih s spiritizmom oziroma spiritualizmom in z nastankom in razvojem t.i. »novodobnih duhovnih gibanj«, ki jim danes marsikdo pripisuje mlajši izvor. Dopisovala si je z vodilnimi osebami iz spirit(ual)ističnega gibanja v Evropi  in Ameriki. Številni pripadniki spirit(ual)izma so jo obiskali tudi na njenem domu v Slovenskih Konjicah. O njej in njenih knjigah so pisali v spirit(ual)ističnih časopisih, objavljali pa so tudi njene prispevke, povezane z njenimi izkušnjami in pogledi na spiritizem.

V knjigi je predstavljen tudi nastanek Teozofskega društva leta 1875 v Ameriki, ki je nastalo kot posledica zlorab in kot odpor proti plačanim ameriškim in angleškim medijem. Glavni gonilni sili tega društva sta bila Helena Petrovna Blavatsky in Henry Steel Olcott. Leta 1877 je Blavatsky izdala knjigo Isis Unveiled (Odstrto Izido), ki predstavlja mejnik v zgodovini ezoterizma. V knjigi omenja tudi Adelmo von Vay. Adelma in njen mož Odon sta se včlanila v Teozofsko društvo leta 1877, Odon je bil tudi član Generalnega sveta društva. Bila sta naročnika na revijo The Theosophist. Teozofsko društvo je leta 1879 svoj sedež preselilo iz Združenih držav v Indijo, od koder je ustanavljalo svoje veje po celem svetu in razvilo ter odločilno pripomoglo k poznavanju tega, čemur pravimo sodobna teozofija.

Knjiga se zaključi s prevodom knjižice angleške spiritualistke Carolin Corner My visit to Styria (Moj obisk Štajerske), ki je izšla v Londonu leta 1882. Povezava med Adelmo in Carolin sega v leto 1877, ko sta šla zakonca Vay na potovanje na Nizozemsko, Anglijo in Irsko, kjer sta se srečala s številnimi pripadniki spiritualizma; z nekaterimi od njih sta si že pred tem dopisovala. V Londonu sta se med drugim srečala tudi z družino Corner, katere hči Caroline je kasneje postala prijateljica in učenka Adelme Vay. Corner je knjigo izdala leto po tem, ko je obiskala zakonca Vay v Slovenskih Konjicah.

Knjiga  Na valovih duha: Adelma  von Vay in Caroline Corner: Moj obisk Štajerske predstavlja pomemben prispevek k razumevanju delovanja spiritističnega gibanja v Evropi in Ameriki v 19. stoletju in vloge v Slovenskih Konjicah živeče baronice Adelme Vay. Knjiga bo nedvomno prispevala k njeni prepoznavnosti v slovenskem prostoru in bo zanimivo branje za vse tiste, ki jih zanima duhovnost. Na koncu besedila dodane opombe pa omogočajo bralkam in bralcem, da poiščejo in tudi sami pregledajo številne vire, na katerih temelji knjiga. Z zanimanjem bomo sledili tudi izdaji drugega dela knjige, ki bo predstavila življenje in delovanje Adelme Vay ter njeno povezanost s Carolin Corner po letu 1881.

Knjigo lahko naročite preko spletne knjigarne Buča: Na valovih duha.

Kdo je bila Adelma von Vay?

Adelma von Vay (1840-1925) je bila svetovno znana spiritistka in teozofinja, ki je živela v Slovenskih Konjicah (1867-1925) v dvorcu Prevrat, ki mu Konjičani pravijo Baronvaj. Osnovne podatke o njenem življenju in delu lahko pridobite iz prosto dostopne monografije »Skrivnostna baronica iz Konjic«, ki je izšla leta 2012 ob njej posvečenem mednarodnem simpoziju in katere objavo je podprla občina Slovenske Konjice. Dostopna je na naslednji povezavi: MONOGRAFIJA.

Adelmino osrednje literarno delo je izredno zapleten mediamični zapis z naslovom Geist, Kraft, Stoff – ali po slovensko Duh, sila, snov. Prevod tega dela je leta 2011 izdala založba Kud Logos. Leta 2019 je založba objavila drugo, razširjeno izdajo te knjige v elektronski obliki s poglobljeno SPREMNO BESEDO, ki vam ponuja dodaten vpogled v to izjemno literarno stvaritev ter v svetovno razširjeno spirit(ual)istično in iz njega izhajajoče teozofsko gibanje. Dostopna je na naslednji povezavi: DUH, SILA, SNOV.

Celovito informacijo o mednarodnem simpoziju o življenju in delu Adelme von Vay, vključno s prispevki sodelujočih predavateljev, pa si lahko pridobite na pričujoči spletni strani: SIMPOZIJ.

Pred obiskom Caroline Corner v Konjicah je Adelma objavila že kar nekaj odmevnih knjig in člankov: knjige – BETRACHTUNGSBUCH FÜR ALLE, GEIST, KRAFT, STOFF ali DUH, SILA, SNOV, STUDIEN ÜBER DIE GEISTERWELT in VISIONEN IM WASSERGLASE in članke – DAS BROD DES GEISTES UND DES LEIBES, ÜBER DIE CHRISTUS-FRAGE, DIE HARMONIE DER LEITER, NEUJAHRMANIFEST, DIE BEWEGER DER NATUR, AEUSSERUNGEN EINES BEI WÖRTH GEFALLENEN HELDEN H., HOME EXPERIENCES IN SPIRITUALISM, THE CLAIRVOYANCE OF THE BLIND, PSYCHOLOGICAL EXPERIMENTS, FRIENDLY UNION AMONG SPIRITUALISTS, SPONTANE AEUSSERUNGEN ZWEIER WELTMÄNNER, SPONTANE KUNDGEBUNG EINES GEISTES, DAS EWIGE LEBEN, FRIEDRICH SCHILLER, GOTTVERTRAUEN, MATERIALISATIONS IN AUSTRIA, SPIRITUAL MANIFESTATIONS IN AUSTRIA, A DREAM PICTURE, SPIRIT TRAVELLING DURING BODILY SLEEP, CONTINENTAL MEDIUMS, KUNDGEBUNGEN DER GEISTER KANT UND SWEDENBORG, ZWEI KUNDGEBUNGEN DER VERSTORBENEN HAUPTMANN’S G., KUNDGEBUNGEN ZWEIER GEISTER, DIE LIEBE ZU GOTT, ÄUSSERUNG EINE SELBSTMÖRDERIN, LEBENSSKIZZE EINES GEISTES, KUNDGEBUNG MÖRDERS FRANCESCONI, TODES-ENGEL, THE DOPPELGANGER OR DOUBLE, HAUNTING SPIRITS, LETTER FROM PRUSSIA, THE DOCTRINE OF ANNIHILATION – PERSONAL EXPERIENCES IN MEDIUMSHIP in EVIDENCE OF THE PERSONAL IDENTITY OF SOME COMMUNICATING SPIRITS.

Kdo je bila Caroline Corner?

Caroline Corner (1855-1913) je bila ob sestri Nini in bratu Elgiju hčerka Amelie Corner, pomembne članice enega izmed londonskih spiritualističnih društev, Dalston Association of Inquirers (Dalstonskega društva preiskovalcev v Hackneyju), ki je bilo ustanovljeno leta 1870 in kmalu postalo eno najdejavnejših ter zato najpomembnejših društev, ne le v Londonu, temveč v celotni Angliji. Član tega društva je bil tudi William Henry Harrison, urednik revije The Spiritualist, ki je odigrala pomembno vlogo pri oblikovanju British National Association of Spiritualists – BNAS (Angleškega nacionalnega združenja spiritualistov), ustanovljenega avgusta 1873. Med člani Dalstonskega društva so bili Adelmini najpomembnejši korespondenti in prijatelji v Angliji, miss Emily Kislingbury (pozneje tudi tajnica BNAS), Thomas Blyton, Charles Blackburn, Elizabeth MacDougall Gregory in seveda člani družine Corner, pa mediji Florence Cook, Mary Rosina Showers in Charles Williams. Adelma in Caroline sta se osebno spoznali med obiskom Vayevih leta 1877 v Angliji in takoj navezali tesen odnos.

Carolinina mati Amelia je pri hčerki hitro prepoznala izjemne darove in o njih poročala v spiritualističnih revijah: WRITING MEDIUMSHIP in AN INTERESTING PSYCHOLOGICAL EXPERIMENT. Še poseben dar pa je Caroline Corner izrazila na področju literarnega ustvarjanja. Tako je še pred obiskom von Vayevih poleti leta 1881 objavila kar nekaj svojih povesti, člankov in pesmi: TWIXT WILL AND FATE, A SKETCH, A MEMORY, A PSYCOLOGICAL REMINISCENCE, THE LIGHT IN THE CLOUDS, IN MEMORIAM, IN THE SUNBEAMS, CONSOLATION. Po svojem obisku na Štajerskem pa je, kot rečeno, objavila knjižico My Visit to Styria.

Knjigo lahko naročite preko spletne knjigarne Buča: Na valovih duha.

Predstavitev knjige Na valovih duha 12.05.2023 v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani

Oglejte si VIDEO posnetek prireditve.

Predstavitev knjige Na valovih duha 17.05.2023 na Filozofski Fakulteti v Ljubljani

Oglejte si VIDEO posnetek prireditve.

Knjigo lahko naročite preko spletne knjigarne Buča: Na valovih duha.

Predstavitev knjige Na valovih duha 15.06.2023 v Slovenskih Konjicah

Knjigo lahko naročite preko spletne knjigarne Buča: Na valovih duha.

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.