Simpozij

3. in 4. decembra leta 2012 je v ljubljanski Narodni univerzitetni knjižnici in Žički kartuziji v bližini Slovenskih Konjic potekal dvodnevni mednarodni simpozij o življenju in delu Adelme von Vay. Zaslugo za organizacijo tega pomembnega dogodka gre pripisati zgodovinarki mag. Aleksandri Boldin, ki je za projekt navdušila tedanjega župana Slovenskih Konjic, g. Mirana Gorinška, in dr. Janu Ciglenečkemu, ki je zanj pridobil podporo Inštituta za preučevanje krščanskega izročila, potem ko je pri založbi KUD Logos izšel prevod osrednje knjige Adelme von Vay Duh, sila, snov.

V nadaljevanju vam bomo predstavili vse dogodke, ki so bili povezani z organizacijo simpozija, od oglasnih sporočil, preko razstave, častnega gosta simpozija, prispevkov sodelujočih, okrogle mize in koncerta.

Začnimo z vabilom k sodelovanju na dvodnevnem mednarodnem simpoziju o življenju in delu baronice Adelme von Vay – CALL FOR PAPERS – in nadaljujmo s PROGRAMOM simpozija.

Razstava

Nekaj dni pred simpozijem je bila organizirana v Mestni galeriji Reimer v Slovenskih Konjicah otvoritev razstave grafik portugalskega slikarja Joma Sipe, ki so predstavile simbolizem iz knjige Adelme von Vay Duh, sila, snov – VABILO NA RAZSTAVO. Otvoritev razstave je spremljal bogat kulturni program z nagovori župana Slovenskih Konjic, g. Mirana Gorinška, direktorice Mestne galerije Reimer, ge. Renate Klanjšček, soorganizatorjev simpozija, mag. Aleksandre Boldin in g. Antona Rozmana – NAGOVOR. Med otvoritvijo pa je bila predvajana PREDSTAVITEV Joma Sipe o simbolizmu grafik in njegovem delu. Za dopolnitev vtisa pa vam spodaj ponujamo še nekaj slik z otvoritve in video RAZSTAVA ADELMA VON VAY SKOZI JOMA SIPE.

Aleksandra Boldin in župan Slovenskih Konjic Miran Gorinšek.

Aleksandra Boldin in direktorica Mestne galerije Reimer Renata Klanjšček

Otvoritev razstave z nagovori in programom

Obiskovalci razstave v Mestni galeriji Reimer v Slovenskih Konjicah

Pripravljavljavca razstave Heda Vidmar in Arpad Šalamon z Antonom Rozmanom

Postavitev razstave v Mestni galeriji Reimer v Slovenskih Konjicah

Častni gost Rudolf Passian

Kot častni gost se je simpozija udeležil gospod Rudolf Passian, ki je najbolj zaslužen, da zapuščina Adelme von Vay ni povsem utonila v pozabo. Oblikovali smo posebno stran, ki je posvečena spominu nanj in njegovima predstavitvama na simpoziju – OBIŠČI STRAN.

Prvi dan simpozija – Ljubljana, 3. decembra 2012, Narodna univerzitetna knjižnica

Prvi dan simpozija se je začel z NAGOVORI direktorice Narodne in univerzitetne knjižnice, gospe Mateje Komel Snoj, župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška in direktorja Inštituta za preučevanje krščanskega izročila, gospoda Alana Širca. Nadaljeval pa se je z uvodnimi predavanji organizatorjev simpozija:

Anton Rozman – Adelma von Vay and worldwide spiritualist movementAdelma von Vay in svetovno razširjeno spiritistično gibanje.

Mag. Aleksandra Boldin – AP Adelma von Vay: Her life and role in KonjiceAP Adelma von Vay: Njeno življenje in vloga v Konjicah.

PREDAVANJA UDELEŽENCEV SIMPOZIJA

Želja organizatorjev simpozija je bila, da k sodelovanju povabimo čim večje število raziskovalcev, ki imajo kaj povedati o življenju in delu Adelme von Vay, od akademikov do ljubiteljskih raziskovalcev, pri čemer nismo terjali, da bi bili prispevki nujno akademske, ampak lahko tudi povsem poljubne narave. Akademski članki so zato posebej označeni kot taki – AP.

Marko Pogačnik – Kosmometrie der Adelma von Vay – Kozmometrija Adelme von Vay

Joma Sipe – Graphical interpretation of symbolism in Adelma Von Vay’s book Spirit, Power and MatterGrafična predstavitev simbolov v Adelmini knjigi Duh, sila, snov

Dr. Bernt Hogsdal – Eine bildliche Darstellung der Inhalte von Geist, Kraft, Stoff – Slikovni prikaz vsebine Duh, sila, snov

Erica Georgiades – The Psychic world of Baroness Adelma von Vay – Psihični svet baronice Adelme von Vay

Milosav Gudović – Adelma von Vay and attepmt od theodicyAdelma fon Faj i pokušaj teodiceje

Dr. Johann Georg Lughofer: AP Adelma von Vay aus Slovenske Konjice im Kontext zeitgenössischer österreichischer SchriftstellerinnenAP Adelma von Vay iz Slovenskih Konjic v kontekstu sodobnih avstrijskih pisateljic

Ddr. Igor Grdina – Kraljestvo duhov na Slovenskem

Paul Johnson – Ghost Land: Emma Hardinge Britten’s fictional portrait of aristocratic Spiritualists in the early Theosophical SocietyGhost Land (Dežela duhov): domišljijski portret aristokratskih spiritualistov v zgodnjem obdobju Teozofskega društva Emme Hardinge Britten

Mark Demarest – Three questions concerning Adelma von VayTri vprašanja v zvezi z Adelmo von Vay

Dr. Vladimir Feshchenko – Messages from a medium: The linguisticality of spiritist glossolaliaSporočila medija: Jezikovnost spiritistične glosolalije

Dr. Alen Širca – Kristus v teozofiji Adelme von Vay

Jan Peršič – Occultism and heresy – Okultizem in herezija

Matic Kastelec – Adelma von Vays denken der freiheitAdelma von Vay razmišlja o svobodi

Hannes Hula  – Adelma Vay – Ihr Erbe und die Auswirkungen ihres Schaffens auf Österreich

Luka Kovač – Trinities of creation and of manTrojstvi stvarjenja in človeka

Dr. Nena Židov: AP Adelma Vay – spregledana zdravilka iz Slovenskih Konjic

Drugi dan simpozija – Slovenske Konjice, 4. decembra 2012, Kartuzija Žiče

Drugi dan simpozija se je začel z NAGOVOROMA župana Slovenskih Konjic, gospoda Mirana Gorinška, in konjiškega nadžupnika in arhidiakona, gospoda Jožeta Vogrina in nadaljeval s kulturnim programom, ki so mu sledila predavanja udeležencev simpozija.

Monografija Adelma von Vay – Skrivnostna baronica iz Slovenskih Konjic

Ob simpoziju je izšla strokovna MONOGRAFIJA v treh jezikih: Mag. Aleksandra Boldin in dr. Jan Ciglenečki, Adelma von Vay: Skrivnostna baronica iz Konjic. Die geheimnisvolle Baronin aus Konjice. The Mysterious Baroness from Konjice (Slovenske Konjice: Občina Slovenske Konjice, 2012), v kateri so bile objavljeni do tedaj znani podatki o življenju in delu Adelme von Vay. Knjigo dopolnjuje tudi do tedaj znana Adelmina bibliografija, ki jo je zbral in uredil Anton Rozman.

Dobrodelna okrogla miza

Ob simpoziju je bila pripravljena tudi dobrodelna okrogla miza za promocijo humanitarnih organizacij iz Slovenskih Konjic in zbiranjem prostovoljnih prispevkov v podporo njihovemu delovanju. Okroglo mizo sta organizirali: gospa Janja Brglez, Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice, in gospa Renata Gabrovec, Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice. Več o okrogli mizi si lahko ogledate v videu OKROGLA MIZA O HUMANITARNOSTI IN DOBRODELNI KONCERT “SVETLOBA ZVOKA”.

Slavnostni dobrodelni koncert – Svetloba zvoka

Dvodnevni mednarodni simpozij o življenju in delu Adelme von Vay se je zaključil s slavnostnim dobrodelnim koncertom SVETLOBA ZVOKA v cerkvi Sv. Ane v Slovenskih Konjicah, z naslednjim PROGRAMOM. Vtis o koncertu ponuja spodnja slikovna galerija in video OKROGLA MIZA O HUMANITARNOSTI IN DOBRODELNI KONCERT “SVETLOBA ZVOKA”

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.