Prenovljeni in razširjeni spletni strani na pot

Dvojezična spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI je zagledala luč sveta daljnega leta 2005. Zasnovana in objavljena je bila s pomočjo tedanjega predsednika Kanadskega teozofskega združenja, gospoda Georgea Duguaya, potem ko sva vzpostavila sodelovanje pri skeniranju in objavljanju teozofskih besedil, ki so bila tedaj že v javni domeni in ki so dopolnjevala bogato zbirko prosto dostopnih besedil na spletni strani CTA, ki se je tedaj že približevala številki 900.

Dobrih deset let se je spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI redno dopolnjevala večinoma s prevodi različnih člankov, objavljenih v različnih teozofskih revijah, pa tudi z biografijami pomembnih predstavnikov teozofskega gibanja in izvirnimi prispevki o zgodovini gibanja na Slovenskem. Posebne pozornosti bralcev v angleškem jeziku pa so bile deležne objave tekočega dogajanja v teozofskem gibanju in tiste o nekaterih ključnih dogajanjih v njegovi zgodovini, dopolnjene s popolno zbirko vsej izdaj revije Theosophia, ki jo je izdajal Boris de Zirkoff, in z zbirko teozofskih pripovedk. Vse to je v desetih letih pritegnilo nad 1 milijon edinstvenih obiskovalcev iz več kot 70-tih držav sveta.

 

 

Toda od leta 2010 naprej so začeli moje zanimanje pritegovati tudi drugi projekti, kot na primer sodelovanje pri izdajanju spletne revije Theosophy Forward in pobudi International Theosophy Conference, od leta 2012 naprej pa še posebej raziskovanje življenja in dela Adelme von Vay, dotlej skoraj povsem pozabljene svetovno znane spiritistke in teozofinje iz Slovenskih Konjic. Ob njej posvečenem mednarodnem simpoziju konec istega leta smo namreč izoblikovali skupino raziskovalcev, ki si odtlej prizadeva poglobiti vedenje o njeni vlogi v mednarodnem spiritističnem in teozofskem gibanju.

Navkljub osiromašenem dopolnjevanju spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI je ta vseeno še naprej pritegovala številne obiskovalce, katerih število je sedaj že preseglo število dveh milijonov, vendar pa je ob tem vse bolj dozorevalo spoznanje, da je njen okvir preozek, da bi zajel vsa nova spoznanja o zgodovini »ezoteričnih« gibanj, tako pri nas kot po svetu. To spoznanje še posebej dopolnjuje dejstvo, da se v zadnjih letih tudi v akademskem svetu vse bolj uveljavlja raziskovanje teh gibanj, kot tistih, ki so pomembno vplivala na oblikovanje zahodne kulture, kakršno poznamo danes, in ki je znano kot Zahodni ezotericizem.

 

 

Prav zaradi vsega omenjenega je prišlo do odločitve, da se spletno stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI dopolni s spletno stranjo, ki bo naslovno posvečena ZAHODNEMU EZOTERICIZMU, pod katerega spadata tako raziskovanje teozofskega kot tudi spiritističnega gibanja, z vsemi vidnimi predstavniki iz naših krajev, kot so Adelma von Vay, Alma Maksimilijana Karlin, dr. Edvard Šerko in številni drugi.

Poleg tega se želi s preobrazbo spletne strani doseči tudi to, da bi bila čim bolj odprta za sodelovanje vseh, ki se že, ali pa bi se želeli ukvarjati z raziskovanjem »ezoteričnih« gibanj in želeli ta svoja spoznanja tudi predstaviti zainteresirani javnosti. Zato je ta začetna predstavitev prenovljene spletne strani tudi vabilo vsem bralcem k soustvarjanju njene vsebine.

Anton Rozman

Sledite nam na naši FACEBOK strani.

Dodaj odgovor

Dodaj odgovor

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.