Anton Rozman

Edi Bilimoria / UNFOLDING CONSCIOUSNESS / Shepherd-Walwyn (Publishers) Ltd, London, 2022

A little over a year ago, I received from a fellow Theosophist, Edi Bilimoria, for a review of his voluminous work Unfolding Consciousness – Exploring the Living Universe and Intelligent Powers in Nature and Humans, which his publisher described as a turning point in the literature relating to the tradition of perennial philosophy. And for a reason. Namely, the extensive trilogy (with the addition of the fourth volume), which counts as many as 1213 pages, brings a comprehensive insight into the universal wisdom world tradition, and confronts it with the narrow beliefs of materialistic science, and connects it with the insights of enlightened science, based on the findings of relativity and quantum physics.

 

 

The work represents the author’s life’s work, which he prepared over a period of twenty years. It brings an immense treasure of information and sources that the author accumulated over a period of fifty years. They come from all the traditions of esoteric philosophy, occultism, and religions worldwide and from many fields of science.

The basic thesis that the author develops throughout the trilogy is that modern materialistic science is unable to explain many problems related to human life and consciousness – that this is possible only with the help of the tradition of eternal philosophy and enlightened modern science. This is simply because humans are not mechanical physical but spiritual beings, in which the complex structure of the universe is reflected.

The work is characterized by a highly systematic approach, with the help of which the author structured the entire work so that it could undoubtedly bear an additional subtitle: “Guide for the unlearned.” “The guide” because using many tools, it guides the reader along the path of learning about the unified body of comprehensive Wisdom and the universality of the secret teachings of all cultures and religions. And the “unlearned” because this “philosophia perennis – eternal Wisdom is supported by inferences and the evidence of enlightened modern science and because this realization contradicts the prevailing consensus dictates of neuroscience that thinking is generated by the brain, with consciousness merely a disturbing byproduct.

You can read more about the book in UNFOLDING CONSCIOUSNESS – REVIEW  by Anton Rozman, on the website KAJ JE TEOZOFIJA?

Edi Bilimoria / RAZKRIVANJE ZAVESTI / Shepherd-Walwyn (Publishers) Ltd, London, 2022

Pred slabim letom dni sem dobil od teozofskega kolega, Edija Bilimoria, v pregled njegovo obsežno delo Odstiranje zavesti – Raziskovanje živega vesolja in inteligentnih moči v naravi in ljudeh, ki ga je njegov založnik označil za prelomnico v literaturi, ki se nanaša na tradicijo perenialne filozofije. In to z razlogom. Kajti obsežna trilogija (z dodanim četrtim zvezkom), ki šteje kar 1213 strani, prinaša celovit vpogled v svetovno tradicijo univerzalne modrosti in jo sooči z utesnjenimi prepričanji materialistične znanosti ter poveže s spoznanji razsvetljene znanosti, ki temelji na dognanjih relativnostne in kvantne fizike.

 

 

Delo predstavlja avtorjevo življenjsko delo, ki ga je pripravljal skozi obdobje dvajsetih let, in predstavlja neizmerni zaklad informacij in virov, ki jih je avtor kopičil skozi obdobje petdesetih let. Izhajajo iz vseh tradicij ezoterične filozofije, okultizma in religij po svetu, kakor tudi iz številnih področij znanosti.

Osnovna teza, ki jo avtor razvija skozi trilogijo, je ta, da sodobna materialistična znanost ni zmožna pojasniti številnih problemov v zvezi s človekovim življenjem in zavestjo – da je to mogoče le s pomočjo tradicije večne filozofije in razsvetljene sodobne znanosti. To pa preprosto zaradi tega, ker ljudje nismo mehanska fizična, ampak duhovna bitja, v katerih odseva zapletena struktura vesolja.

Delo odlikuje izredno metodičen pristop, s pomočjo katerega je avtor strukturiral celotno delo, tako da bi zaradi tega gotovo lahko nosilo še dodaten podnaslov: »Vodnik za nepoučene«. »Vodnik« zato, ker z uporabo številnih orodij vodi bralca po poti spoznavanja enovitega telesa celovite Modrosti in univerzalnosti skrivnih učenj vseh kultur in religij. »Nepoučene« pa zaradi tega, ker obstoj te »philosophia perennis – večne Modrosti, podpirajo sklepanja in dokazi sodobne znanosti in ker je to spoznanje v nasprotju s prevladujočim soglasnim diktatom nevro-znanosti, da mišljenje generirajo možgani, pri čemer je zavest le moteč stranski produkt.

Več o knjigi lahko preberete v RAZKRIVANJE ZAVESTI –  PREGLED, Anton Rozman na spletni strani KAJ JE TEOZOFIJA.

Danes, v četrtek 21. septembra, je bila ob 15:15 na RTV Slovenija predvajana oddaja Moj gost/Moja gostja – Adelma Vay de Vaya, 1849 – 1925. To je bila prva predstavitev Adelme von Vay na naši nacionalni televiziji. Polurna oddaja je prinesla bogat vpogled v življenje in delo Adelme von Vay, tako da se je potrebno snovalcem oddaje toplo zahvaliti za njihov prispevek k odkrivanju Adelme von Vay. Vendar pa je v dokumentarcu prisotnih tudi kar nekaj nedoslednosti, na katere bi rad opozoril gledalce oddaje, zato da bi imeli natančne podatke o delovanju te svetovno znane spiritistke in teozofinje, ki je živela v Slovenskih Konjicah.

 

 

V oddaji je večkrat omenjeno, da je bila Adelma von Vay ustanoviteljica in nato predsednica teozofskega društva v Budimpešti. Temu ni tako. Adelma von Vay je bila med okoli dvajsetimi ustanovitelji, ki so aprila leta 1871 v Budimpešti ustanovili spiritistično društvo Geistiger Forscher oziroma društvo Duhovnih raziskovalcev. Adelma v društvu ni prevzela nobene formalne funkcije, je pa na ustanovnem zboru društva »kanalizirala« osnovna pravila društva, vsebina njene knjige Duh, sila, snov pa je postala duhovno vodilo članov društva. Teozofsko društvo je bilo na Madžarskem ustanovljeno šele marca leta 1906.

Adelma von Vay je napisala šestnajst knjig, knjiga Duh, sila, snov pa je bila njena druga knjiga. Leta 1867 je namreč izdala svojo prvo knjigo Betrachtungsbuch für Alle. Besedilo knjige Duh, sila, snov, je začela zapisovati konec novembra 1869 in ga je zapisala v naslednjih 36-tih dneh, nato pa ga s pomočjo svoje tašče Katherine in moža Ödöna uredila in ga pomladi leta 1870 tudi izdala v knjižni obliki.

Adelma in Ödön sta bila v Slovenskih Konjicah od leta 1867 naprej, ko sta prevzela posestvo Prevrat in ga prenovila.

Adelmine spiritistične prakse in teorije reinkarnacije je v oddaji žal predstavljena na način, ki ne odstopa od splošnih, zelo poenostavljenih in pogosto zmotnih predstav, ki so prisotne v družbi.

Nazadnje naj povem, da kot so-avtor nove monografije o Adelmi von Vay: NA VALOVIH DUHA – ADELMA VON VAY IN CAROLINE CORNER – MOJ OBISK ŠTAJERSKE, obžalujem, da v oddaji ni, razen nekaj prizorov, ki prikazujejo knjigo in njene strani, vsaj nekaj malega časa namenjenega sami knjigi in njeni vsebini, ker bi potem v oddaji morda težje prišlo do opisanih nedoslednosti, še posebej zato, ker je ekipa RTV posnela celotno predstavitev knjige v Slovenskem etnografskem muzeju. Me pa veseli, da je znaten delež k oddaji prispevala so-avtorica knjige Aleksandra Boldin.

Anton Rozman

Ko bo oddaja naložena v arhiv RTV, bom zapisu dodal povezavo, o novi monografiji o Adelmi von Vay pa lahko zveste na povezavi: https://zahodni-ezotericizem.info/knjige/adelma-von-vay/na-valovih-duha/

12. maja 2023 je bila uradno predstavljena nova monografija o Adelmi von Vay: NA VALOVIH DUHA / ADELMA VON VAY IN CAROLINE CORNER / MOJ OBISK ŠTAJERSKE. Ob izidu knjige se je v Slovenskem etnografskem muzeju odvil osrednji predstavitveni dogodek. Predstavitev in pogovor o novi monografiji je vodila ga. MAJA FURMAN, knjigo pa so predstavili g. SAMO VADNOV iz Založbe BUČA, avtorja monografije, g. ANTON ROZMAN in mag. ALEKSANDRA BOLDIN, kot gosta pa sta sodelovala dr. NENA ŽIDOV in dr. JAN CIGLENEČKI. Z glasbo so dogodek obogatili ga. ŽIVA CIGLENEČKI (violina) in g. MATJAŽ POROVNE (violina) ter ga. ANDREJA OBRUL (vokal).

Na dopolnjeni spletni strani knjige si lahko ogledate nekaj utrinkov, video posnetek predstavitve pa si lahko ogledate TUKAJ.

 

 

Obiščite spletno strani monografije: https://zahodni-ezotericizem.info/knjige/adelma-von-vay/na-valovih-duha/

Sledite nam na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/Ezotericizem, da boste več zvedeli o Adelmi von Vay in drugih vsebinah na spletnih straneh www.zahodni-ezotericizem.info in www.teozofija.info.

Anton Rozman

Video

Z uporabo te strani se strinjate z namestitvijo piškotkov, kot je opisano v naši Politiki zasebnosti.